Ny driverbasert søkestrategi økte salget med 49% for Tanum.no

Tags:
  • Del:  

I en kategori hvor varetilbudet er enormt, er det krevende å holde søkekontoen oppdatert og være synlig på de bøkene som til enhver tid er viktige. Det er også vanskelig for forbrukerne å finne den boken de leter etter!

For å kunne fremheve de viktigste bøkene på en effektiv måte, utviklet vi en ny driverbasert søkestrategi hvor vi automatisk identifiserte de mest aktuelle bøkene ved bruk av feed-optimalisering.

Det er nemlig i hovedsak tre ting som driver salg i bokmarkedet:

  • nyheter/aktuelle bøker
  • tilbud
  • bestselgere

Men; på grunn av det enorme utvalget er det under 1 % av bøkene som til enhver tid inngår i en av disse tre kategoriene! Tanum oppdaterer nyhetssiden og tilbud daglig, og det er derfor utfordrende å holde søkekontoen oppdatert – og dermed synlighet ut mot forbruker også på betalt søk.

Driverbasert søkestrategi og feedoptimalisering

Tanum hadde allerede en produkt-feed, men utfordringen var at alle produktene i den var prioritert likt. Vi ønsket å segmentere ut de viktigste bøkene, og ved å ta i bruk et «feed management»-verktøy, kunne vi koble eksterne datakilder til produkt-feeden.

Ulike data fra ulike kilder ble benyttet; bestselgerne ble avdekket gjennom Google Analytics, en «data crawler» hentet nyheter fra nyhetssiden til Tanum, og de beste tilbudene fant vi ved å bruke flere kolonner i feeden og segmentere ut tilbud over en viss prosentsats.

Deler av optimaliseringen av søkekontoen ble altså gjort på feed-nivå, ikke i selve kontoen. Det har gitt oss en effektiv og fleksibel måte å styre hvilke bøker som skal prioriteres i søkekontoen. Verktøyet og metodikken gir oss også større fleksibilitet, da vi kan gjøre mange endringer direkte i verktøyet, og ikke er avhengig av IT avdelingen.

Relevante budskap og dynamiske annonser

For å ytterligere skape økt relevans for forbruker, jobbet vi også mye med å skape annonsetekster med skreddersydde budskap tilpasset bøkene i de tre hovedkategoriene. I tillegg benyttet vi «dynamiske søkeannonser» (DSA) for å sikre at også resten av varelageret ble ivaretatt; en automatisert løsning som sikrer synlighet på såkalte «longtail»-søk.

Kombinasjonen av skreddersydde budskap i de tre viktigste kategoriene og effektiv ivaretagelse av resten av varelageret gjennom DSA, gjorde at vi traff flere målgrupper bedre – med mye større grad av automatisering og effektivisering!

Dette bidro sterkt til lavere kostnad for Tanum, økt trafikk og ikke minst økt salg!

Bronsevinner i Performance Awards

Dette caset ble belønnet med bronse i den tøffe kategorien singelkanal under Performance Award 2018

 


Interessant med case? Se flere av våre caser her