Storebrand solgte flere forsikringer med lønnsom reklame

Tags:
  • Del:  

Storebrand-caset «Skadeløftet – reklame som lønner seg» er et befriende enkelt, men godt eksempel på hvordan en bevisst økning i SOV (Share of voice) har ført til vekst i salg. Caset viser også hvor viktig det er å måle, og bruke innsikt om effekt fra tidligere kampanjer for å prioritere riktig!

Fokus øverst i trakten for å skape konvertering nederst i trakten

Storebrand er en godt kjent merkevare innen forsikring – men markedsandelen i skadeforsikring er langt lavere enn det kjennskapen skulle tilsi. Med lav markedsandel og begrenset budsjett hadde Storebrand jobbet mest med tiltak nederst i trakten; CRM, innhold og trafikkdrivende tiltak. Dette klarte å bidra til noe vekst, men denne veksten flatet etter hvert ut.

Storebrand innså at skulle de ta opp kampen og vokse videre, ville det være helt nødvendig å investere mer i bredere kommunikasjon, og sikre en økt SOV (Share of voice). De hadde gode effektmålinger fra tidligere, som viste at økte investeringer i reklame og massekommunikasjon førte til økt salg, og besluttet å øke nivået på markedsinvesteringer på forsikringsområdet.

Hva gir mest effekt og høyest avkastning på investerte midler?

Men selv med en økning i markedsmidlene, var det behov for tøffe prioriteringer. Analyser av alle kampanjer de siste 5 år, ga nyttig innsikt i hvilke kanaler som hadde gitt mest kostnadseffektiv effekt, inkludert å drive trafikk inn til egne kanaler for konvertering.

Basert på denne innsikten, kunne vi legge en ny strategi med tydelige prioriteringer og mål, inkludert en tydelig brief til reklamebyrået: Storebrand trengte et reklamekonsept som skulle få de til å stå ut i støyen i de prioriterte kanalene radio og digital, og konseptet måtte kunne leve over tid for å sikre konsistens.

Resultat:

Den økte investeringen i massekommunikasjon og reklame ga resultater; relevant trafikk inn til nettsiden økte kraftig, som igjen medførte en sterk økning i antall konverteringer, og økt salg. Og selv om investeringene økte, så man en positiv ROMI. Et godt bevis på at det lønner seg å investere for å vokse!

Premiert case

Caset ble belønnet med diplom på ANFO Effekt 2018 i kategorien Smart Singel.


Kunde: Storebrand

Reklamebyrå: Anorak

Tidligere premiert case med Storebrand – «Tidsmaskin»