Storebrands «Skal bare…»-kampanje

Tags:
  • Del:  

Mange er tilknyttet Storebrands pensjonsordning gjennom arbeidsgiver, men få har et bevisst forhold til egne ordninger. Nordmenn «skal bare». «Skal bare»-kampanjen vant gull i INMA Performance Awards 2015 i kategorien for integrerte kampanjer (multikanal). Se videoen over for å se noe av det vi gjorde for å få fart i nordmenns sparing til pensjon.

 


Video transkripsjon – «Skal bare»-kampanjen for Storebrand

Det at man skal leve et liv som pensjonist er fjernt for mange.
Å sette opp de riktige forutsetningene for et godt økonomisk liv etter arbeidslivet er viktig, 
men oppfattes som komplisert.

Flere er såpass vant med å leve i nuet at sparing føles lite fristende - vi "skal bare":

"Skal bare fikse bilen."

"Skal bare sortere platesamlinga ferdig."

"Jeg skal bare smøre de hengslene."

Så, hvordan kunne Storebrand treffe folk, og spesielt sine egne kunder, i betalte kanaler 
med budskap om sparing slik at flere skaper seg en gunstig pensjonisttilværelse?
 
Mange er tilknyttet Storebrand gjennom pensjonsavtalene de har med sin arbeidsgiver, 
men har til gode å aktivere privat pensjonssparing. 

Målet var å øke salget av  private spareavtaler gjennom hyppig tilstedeværelse med relevante budskap. 

For å løse oppgaven benyttet vi en kombinasjon av kontinuerlig tilstedeværelse i massemedia og digitale kanaler 
der vi med høy presisjon kunne treffe målgruppen med relevante budskap.
 
For å starte kundereisen trengte vi å få målgruppen inn på storebrand.no
Dette gjorde vi delvis gjennom målrettet TV-kampanje som ga umiddelbar trafikk i søkemotoren.

"På Storebrand så kan man visst finne ..." "...skal bare smøre de hengslene ...hør der!"

Samtidig brukte vi også programmatiske, målgruppestyrte bannere. 
Så snart kunden var i gang kunne vi fange det opp via retargeting 
med et budskap som alltid var tilpasset hvor langt man hadde kommet i kundereisen.

For maksimal presisjon inngikk vi et unikt samarbeid med finn.no der vi matchet Storebrands kunder 
med Schibsteds big data for å kunne kommunisere direkte med over 75 % av 
Storebrands kunder på finn.no helt ned på individ-nivå.

Kostnad per besøk og konvertering ble redusert med hele 40 % sammenlignet med fjoråret, 
og ikke minst overgikk vi målsetningen på salg av private spareavtaler. 

Dermed er vi på god vei mot å gi Storebrand sine kunder den siste dytten for å sikre seg en behagelig pensjonisttilværelse.

– Slutt –


Synes du det å kunne tilpasse budskap helt ned på individ-nivå er interessant? Les om Starcom DOT – dynamisk optimalisert targeting.