Storebrand tidsmaskin – datadrevet kreativitet ga økt relevans

Tags:
  • Del:  

— Et kundecase fra New Work

Det å spare til pensjon kan føles som å utsette lykke. Noe som ikke angår meg. Starcom og New Work tok utfordringen om å gjøre pensjonssparing mer interessant for nordmenn flest. Resultatet ble en databasert kommunikasjonsrigg, som gjorde oss i stand til å  produsere og distribuere 325 (!) «personlige» videoer til «Tidsmaskinen».

De fleste av oss liker å tenke at vi ikke kommer til å forandre oss når vi en gang skal bli pensjonister. Den viktigste forskjellen mange opplever, er kanskje at vi får mer tid til å dyrke interessene våre.  Men for å kunne gjøre det, må vi ha økonomien i orden.

Emosjonelle virkemidler

For å nå ut til målgruppen med dette budskapet, ønsket vi på en spennende og emosjonell måte å vise hvordan fremtiden kunne bli. Vi ville hjelpe folk å se inn i krystallkulen. Valget falt derfor på film, et sterkt emosjonelt virkemiddel. Men hvordan gjøre det personlig og relevant?

Ved hjelp av ulike digitale datakilder, kunne vi identifisere hvilke hobbyer og interesser som var mest utbredt hos målgruppene. Denne informasjonen dannet så utgangspunkt for å skape ulike filmer.

Høy relevans ga gode resultater

Vi segmenterte også på bosted og årstall når den enkelte går av med pensjon. Med til sammen seks ulike segmenteringskriterier, klarte vi å lage kreative løsninger som gjorde pensjonssparing mer relevant for den enkelte. Dette ble til slutt 325 unike filmer, som ble distribuert gjennom en egenutviklet dynamisk video-rigg. Alle ble også «personlig» fulgt opp, ved at vi i neste fase kunne rette oss mot de som hadde sett filmene ferdig. Da handlet budskapet mer om informasjon knyttet til pensjon/IPS, og tilpasset den enkeltes alder.

Takket være denne datadrevne måten å kommunisere på, skapte vi en helt unik relevans til Storebrands pensjonsprodukt IPS. Klikkraten var dobbelt så høy som ved tilsvarende kampanjer for Storebrand, noe som var viktig i forhold til målsettingen om å drive målgruppene inn til nettsiden for mer informasjon og konvertering. Engasjementet på Facebook-postene var også høyere enn benchmark, og medieinvesteringene langt mer kostnadseffektive sammenlignet med tidligere kampanjer.

Se en av filmene øverst. 

Sølvvinner i Performance Awards

Dette caset («En fremtid å glede seg til») ble premiert med sølv i kategorien innovasjon under INMA Performance Award 2018.

 


Kunde: Storebrand

Idé og produksjon: New Work
New Work, et datadrevet reklamebyrå