Black Week: Ikke bare tilbudene som stiger

Tags:
  • Del:  

I år antas det at enda flere vil handle på nett og at vi vil se en markant økning i forbindelse med Black Friday og Cyber Monday. Ikke minst fordi mange nye kundegrupper har prøvd netthandel under koronapandemien og erfart hvor raskt og enkelt det er å gjennomføre en netthandel og få varene levert (NHO og no.Ehandel.com).

Mange ser frem til å gjøre en god Black Friday handel, og interessen ser vi også i antall søk som gjennomføres i forbindelse med Black Friday, med en økning på 60 % i 2019.  Flest konverteringer skjer fortsatt fredagen, men vi ser at folk bruker penger også tidligere og tidligere (kilder: Google, Kantar).

I tråd med økt handel, øker også annonseprisene signifikant.  

Basert på fjorårets Black Week økte eksponeringsprisen på display og video annonser på norske nettsider med 50 %, ifølge Starcoms interne tall. Prisen vi måtte betale for at noen skulle klikke på annonsene økte med hele 100 % fra onsdagen og opp mot Black Friday (inkludert helgen), før den gradvis avtok igjen etter Cyber Monday. Sammenlikner vi prisnivået fra 2018 til 2019, økte alle priser betydelig i samtlige digitale kanaler.

Liknende tall registrerer vi også i sosiale medier; det koster betydelig mer å eksponere annonsene mot målgruppen og langt færre klikker på annonsene. Annonsestøyen er enorm denne uken, og reklameoppmerksomheten synker deretter slik at det er utfordrende for mange annonsører å stå-ut.

Hva bør du som annonsør gjøre?

Unntaket fra «regelen» om økte priser og lavere interesse er de aktørene som har relevant budskap og har budsjett som greier å bryte igjennom all støyen denne perioden genererer. Dersom du ikke evner å stå ut, ha relevante tilbud eller annet budskap som passer inn i denne perioden vil vi heller anbefale å pause annonsetrykket denne uken.

 


Artikkelforfatter:

Christine Torp
Director Performance Marketing
Starcom & Publicis Groupe Norge

Christine Torp, Digital Director, Starcom Norway