Google utsetter bortfall av 3. parts cookies. Hva betyr det for deg?

Tags:
  • Del:  

En endring som skulle endre det digitale økosystemet slik vi kjenner det

De siste årene har det vært et økende fokus på personvern. Nye lover har blitt vedtatt og nettlesere som Safari og Firefox har kommet med hyppige oppdateringer som begrenser mulighetene for bruk av 3. parts cookies til sporing og målretting i digital markedsføring.

I 2019 annonserte også Google sine planer for å fase ut 3. parts cookies i deres nettleser Chrome i løpet av første halvdel av 2022. Med 67 % markedsandel i det norske nettlesermarkedet er Chrome den desidert største nettleseren. Sammen med Safari og Firefox utgjør disse 3 nettleserne over 90 % av det norske markedet.

Googles planlagte utfasing av 3. parts cookies kombinert med Firefox og Safaris eksisterende blokkering av 3. parts cookies betyr altså slutten for det digitale økosystemet slik vi kjenner det i dag.

 

Google utsetter endringen med 1,5 år

Imidlertid tok historien nylig en annen vending. 24. juni publiserte Google et blogginnlegg hvor de annonserte at den planlagte utfasingen av 3. parts cookies utsettes til slutten av 2023. Utsettelsen begrunnes av Google med et behov for lengre tid til å utvikle det de håper vil være en åpen standard (Privacy Sandbox) som også godtas av hele markedet, og som er forenelig med gjeldende personvernlovgivning – også i Europa.

 

Vi vil fortsatt ha mange av de samme muligheten de kommende årene

Med denne utsettelsen vil vi konseptuelt fortsette å ha to ulike digitale økosystemer i tiden frem mot 2024: Ett økosystem bestående av Chrome-brukere hvor bruk av 3. parts cookies fortsatt vil være mulig, og ett økosystem bestående av Safari og Firefox-brukere hvor 3. parts cookies blokkeres stadig mer effektivt.

I praksis betyr det at vi fortsatt vil ha de samme mulighetene for målretting, personalisering og måling av annonsering i økosystemet hvor 3. parts cookies fortsatt benyttes (Chrome), mens det er nødvendig med tilpassede taktikker for å effektivt annonsere mot mennesker i økosystemet hvor 3. parts cookies blokkeres (Safari og Firefox).

Med andre ord kan vi anta at Googles utsettelse fører til at markedet forblir uendret i enda noen år.

 

Dette er riktig tidspunkt for å sikre seg et fremtidig konkurransefortrinn

På tross av at dette gir medier, byråer og annonsører lengre tid til å planlegge og implementere løsninger som skal bidra til styrket konkurransekraft i en verden uten 3. parts cookies, ser vi ingen grunn til å hvile for lenge.

Annonsører bør gripe mulighetsrommet til å legge strategien, og starte implementeringen av morgendagens løsninger allerede i dag.

Hvilken retning som er riktig for dere er selvsagt avhengig av hvor dere er i dag og hvor dere vil i fremtiden. Men fellesnevneren for de fleste er at innsamlingen av, eierskapet til, og utnyttelsen av egne data vil bli viktigere.

De rette målingene som ikke er avhengig av 3. parts cookies vil bli viktigere. Og sist men ikke minst, vil betydningen av ikke-personlig data for økt relevans og effekt i annonsering være en viktig innsatsfaktor for mange.

 

Ta kontakt med din kontaktperson i Starcom hvis du ønsker en nærmere gjennomgang av hva endringen betyr for deg og hvordan vi sammen kan møte en fremtid uten 3. parts cookies.

Laptop skjerm med bilde av cookies, med grønn hake og rødt kryss over. Hva betyr Googles utsettelse av cookie-bortfallet for annonsører?
Utsettelsen til Google når det gjelder 3. parts cookies betyr at det konseptuelt vil være to digitale økosystemer de neste årene. (Bilde: Pixabay)