«Brand safety» – vi er opptatt av å ivareta din merkevare

Tags:
  • Del:  

I den senere tid har flere norske annonsører opplevd at deres reklamemateriell har blitt vist i sammenheng med upassende nettsider, og YouTube har blitt trukket frem som et eksempel. Ettersom YouTube har blitt en viktig reklamekanal for norske annonsører ønsker vi med dette å kort redegjøre for hva vi i Starcom gjør for å forhindre at reklame vises i forbindelse upassende innhold. Kort og godt «brand safety».

 

Hva gjør vi i Starcom med annonseplasseringer for å sikre brand safety?

Starcom er i tett dialog med Google både lokalt og globalt, og tiltakene Google har innført den siste måneden er steg i riktig retning. Vi fortsetter å samarbeide med Google og alle våre partnere for et tryggere annonsemiljø. Lokalt sikrer vi at alle retningslinjer fra Google overholdes, og vi oppdaterer kontinuerlig våre rutiner hva gjelder innstillinger i systemene og følger så strenge krav som mulig.

I tillegg har vi selvfølgelig egne systemer, verktøy og gode rutiner på kontroll av alle medieplasseringer, som vi gjør både automatisert men også gjennom manuell kontroll. Vi setter opp våre egne såkalte «whitelists»; En liste over nettsider vi har kontrollert og godkjent for annonsering. Vi legger også stor vekt på at vårt system og verktøy for programmatiske kjøp, POM (Publicis prOgrammatic Media) og POM Engine (database) skal sikre kontroll, men også full transparens, på tvers av alle kjøpsteknologier.

I det digitale landskapet med brukergenerert innhold, er det likevel ingen garanti for at annonsører ikke kan havne ved upassende innhold, på tross av at Google innfører nye retningslinjer. Selv om volumene er lave, er risikoen likevel tilstede. Denne risikoen må hver annonsør vurdere, og vi i Starcom bistår gjerne med konkrete råd for å ivareta din merkevares brand safety.  

Hva er hovedutfordringen med programmatisk kjøp?

Starcom mener problemet ligger i at det er for dårlige rutiner og verktøy til å håndtere den voldsomme mengden av opplastede videoer på YouTube, og vi har derfor satt følgende krav til Google:

  • Proaktivt søke og fjerne upassende innhold
  • Etablere minimums kriterier for de som publiserer videoer før de blir gjort tilgjengelige for annonsering
  • Tillate uavhengig tredjepartsverifikasjon (MRC)

Starcom opplever at Google er imøtekommende og de kommer med konkrete tilbakemeldinger på våre forventninger til dem. Av tiltak Google har gjort, har blant annet disse blitt iverksatt:

  • Ansatt flere hundre i mai/juni 2017 for raskere identifisering og kontroll av upassende innhold.
  • Etablert minimums krav før video publiseres, høyere terskel for at annonsører kan kjøpe annonser på en gitt kanal med et minimumsnivå av antall følgere.
  • Tillater nå uavhengig tredjepartsverifikasjon (MRC) på post-impression som benyttes globalt for å sjekke om Google viser progresjon i det å kontrollere de som laster opp filmer på YouTube (P.t ikke tilgjengelig i Norge, målsetting fra Google Norge er å få dette på plass ila. året).

Starcom følger denne utviklingen tett, og holder våre kunder løpende orientert om utviklingen.

Se forøvrig link til DN:  http://www.dn.no/etterBors/2017/03/28/2056/Medier/presser-google-etter-videoskandale

Annonsesvindel – stort eller lite problem i Norge?

«Adfraud» – eller annonsesvindel – er i vår digitale annonseverden et stort problem globalt, men i det norske markedet mener vi at omfanget av dette ikke er godt nok dokumentert.  Derfor har Starcom i samarbeid med ANFO, andre mediebyråer, mediehus, Adform og Forensiq startet et prosjekt for å se nærmere på situasjonen i Norge.

På Anfo Adtech:programmatisk konferanse 15. juni 2017 ble dette temaet belyst ytterligere, hvor også Starcom holdt innlegg. Takk til alle som kom!
Fikk du ikke vært med? Anfo holder jevnlig en rekke konferanser med ulike temaer, deriblant Adtech: for ulike fagområder. Hold deg oppdatert her: www.anfo.no/anfo-kompetanse-og-konferanser så kanskje vi sees en annen gang?

 

Av: Christine Torp, Digital Director Starcom
Christine Torp, Digital Director i Starcom Norway, har grep som kan gjøre programmatisk annonsekjøp trygt for merkevaren din