Cookiedøden – hva gjør vi med den?

Tags:
  • Del:  

Til forskjell fra cookie-samling, er førstepartsdata det du får ved å direkte engasjere deg i forbrukeren. Denne dataen har potensialet til å avsløre psykografiske data som ikke kan utledes fra atferds-sporing. Her er fire måter å forbedre måten du samler data på – ved å bli personlig!

  1. Vis at du lytter. En av de mest avgjørende måtene å etablere en relasjon med forbrukerne er å tilby dem en verdiutveksling. Dine forbrukere gir deg verdifull informasjon (om dem) i bytte mot personalisering.
  2. Vær tydelig. Vær transparent! Sørg for at kundene dine vet hva dataene deres skal brukes til. Økt transparens vil igjen øker merkevaretilliten, som potensielt vil føre til at de villige deler mer informasjon.
  3. Gjør det lett å delta! Gjør data-innhenting på en måte som er tilgjengelig, lett å lese og å forstå. Kampanjer bør underholde og utdanne forbrukerne mens de samler informasjonen du trenger for å tilpasse kjøpsreisen.
  4. Etterlat rom for verdiendringer. Forbrukernes kjøps- og bruksvaner endrer seg over tid. Så man bør alltid være forberedt på å tilpasse seg ny informasjon med jevne mellomrom.
Fire tips om innsamling av data oppsummert
Artikkelen er et utdrag fra foredrag Sara Saeme, Publicis Starcom Head of Adops & Martech, holdt på ANFO Adtech høsten 2021.