GDPR er her!

Tags:
  • Del:  

Den nye personvernloven er innført i Europa, og blir innført i Norge i løpet av juli, som erstatning for den eksisterende Personopplysningsloven.

Starcom og Publicis Media jobber både i Norge og internasjonalt med å sikre våre rutiner, og at vi har avtaleverk på plass med våre samarbeidspartnere.

 

Vi diskuterer i disse dager databehandleravtaler med våre underleverandører og norske mediehus, for å sikre at alle forholder seg til det nye regelverket. Ettersom det fortsatt er mange uavklarte spørsmål knyttet til det rent praktiske rundt personvern, opplever vi ulike meninger mellom oss og de lokale mediehusene om hvordan ansvarsforholdene skal reguleres. Dette har imidlertid høy prioritet hos oss, og vi kommer i samarbeid med mediehusene til å finne gode løsninger som sikrer våre kunders data gjennom hele det digitale annonseøkosystemet.

Løsninger hos globale aktører må på plass

Samtidig er det en del forhold hos de globale mediene som ikke like enkelt lar seg løse lokalt. Starcom, og Publicis Media har pågående globale diskusjoner med både Facebook og Google, for å finne tilfredsstillende løsninger på de personvernsutfordringer som disse plattformene representerer. I perioden frem til disse avklaringene foreligger, har vi bestemt oss for å suspendere bruken av «Custom Audiences» (basert på 1. og 3. partsdata hos Facebook), samt «Custom Match» i Google.

Bakgrunnen for dette, er at vi lokalt ikke får det nødvendige innsynet i dataene, og dermed heller ikke har mulighet til å føre kontroll eller slette data som lastes opp. Vi forventer at Facebook og Google innen relativt kort tid vil komme med tekniske løsninger for dette, som gjør at vi igjen kan ta i bruk deres annonsetjenester.

Det arbeides med bransjenorm

Vi sitter fortsatt sentralt i arbeidet med utviklingen av en bransjenorm for GDPR og Personvern, et arbeid som startet i regi av IKT Norge, og som nå innbefatter de største mediebyrågrupperingene, INMA, ANFO og MBL. Arbeidet konkretiseres nå i dedikerte arbeidsgrupper, som skal presentere sine innstillinger til styringsgruppen i slutten av august.

Målet er å ha en bransjenorm, godkjent av Datatilsynet, på plass før årsskiftet. Et kontrollorgan som skal føre tilsyn med bransjenormen, og ta stilling til klager og andre brudd på personvernreguleringene, skal også etableres innen utgangen av året.

 

Har du spørsmål knyttet til GDPR og personvern, ta kontakt med din faste kontaktperson i Starcom.