Markedsføring virker – og er en smart forretningsmessig investering

Tags:
  • Del:  

Reklame er en smart forretningsmessig investering – over 70 % av all investering i reklame skaper nemlig lønnsom vekst! Dette kommer frem i en ny rapport fra konsulentselskapene Ebiquity og Gain Theory.

Det er godt dokumentert at reklame og investering i langsiktig merkevarebygging skaper lønnsom vekst – men hvorfor blir da mange bedrifter mer og mer kortsiktige, og opplever at toppledelsen ser på markedsbudsjettene som en kostnad og ikke en investering?

I stor grad handler det om å finne en balanse mellom å dokumentere kortsiktige (salgs-)effekter, med de viktige, og mer lønnsomme langsiktige effektene. For selv om de fleste vet at det å bygge sterke merkevarer over tid er viktig, har man de senere årene sett en utvikling med økt fokus på kortsiktige og taktiske aktiviteter. Dermed mister man også muligheten til å sikre den mest lønnsomme avkastningen.

Fokus på det mer kortsiktige kan ha sammenheng med økt fokus på effektivisering – som ikke må forveksles med effekt. Mange bedrifter har blant annet kuttet i sine markedsinvesteringer, fordi dette (på kort sikt) fører til en effektivisering og økt ROI. Men resultatet på lengre sikt er dessverre ikke så positivt: Kutt i markedsinvesteringer fører ofte til at effekten av markedsføringen går ned – og man oppnår ikke den veksten man kunne hatt.

“Many companies are destroying shareholder value by underinvesting in brand advertising.”

Så hvordan kan du vite om det lønner seg å investere i reklame? Mange bedrifter vil gjerne kunne måle ROI for å svare på dette. Utfordringen med ROI-målinger, er nettopp at de kun måler hvor effektiv en kampanje var (på kort sikt) – og man glemmer at ROI ikke er målet i seg selv. ROI-målinger er lite velegnet til å måle hva slags faktisk effekt reklame skaper med tanke på langsiktig vekst. Dette er også belyst i vår artikkel Hvordan måle og dokumentere ROI/ROMI.

Kort oppsummert:

For lav investering i merkevarekommunikasjon fører til en ubalanse: For å bygge levedyktige og sterke merkevarer må man både investere i taktisk annonsering for å oppnå kortsiktige salgsmål, men mest i langsiktig merkevareannonsering for å opprettholde eller øke merkestyrke og merkevurdering, samt redusere prissensitivitet.

 


Artikkelen er basert på en rapport av Ebiquity and Gain Theory; Profit Ability; The Business case for Advertising (2018). Se full artikkel her: https://www.gaintheory.com/wp-content/uploads/2017/12/Profit-Ability-The-Business-Case-For-Advertising-2018-Full-Report.pdf

Denne versjonen er forfattet av:

Catharine Mitlid
Strategidirektør
Starcom

Strategidirektør i Starcom, Catharine Mitlid. Portrettfoto sort-hvitt.

Du er kanskje også interessert i artikkelen Virker reklame? Effektboken 2 er her

Mann som løper. Tekst: 'Profit Ability: the business case for advertising.' Fra ebiquity, gain theory, thinkbox