Medieutviklingen i 2019

Tags:
  • Del:  

2019 er nå et tilbakelagt kapittel. Det siste året i dette tiåret som i stor grad har vært preget av diskusjoner om TV vil overleve, og en eksplosjon i fremveksten av digitale plattformer og muligheter. La oss ta en kikk på faktaene, både når det gjelder mediebruk og hvor mye annonsørene investerer.

 

Økt mediebruk, stabil reklameomsetning

Vi som forbrukere har aldri brukt mer tid på ulike medier, og ved hjelp av data og teknologi som gir oss innsikt og læring, opplever de fleste annonsører derfor god effekt av sine medieinvesteringer. Vi ser at den totale omsetningen i reklamemarkedet hadde en relativt stabil utvikling sammenlignet med 2018. Omsetningen i markedet økte med 2,1 % (IRM), mens den rapporterte omsetningen gjennom mediebyråene gikk ned med 5,4 % (Mediebarometeret).

 

Papir fortsetter å tape, digital fortsetter å øke

Den strukturelle hovedendringen vi har sett det siste tiåret – reduksjon i trykte medier og økning i digitale medier – fortsatte også i 2019, både når det gjelder bruk og reklameinvestering. Vekstraten i digitale medier har likevel avtatt og det er nå primært søk, sosiale medier og online video som tar den digitale veksten.

Dette innebærer i stor grad Facebook og Google, men som til tross for en modning i brukermasse, fortsatt klarer å ta ut vekst i annonsemarkedet. Både Instagram og Snapchat fortsetter å vokse i bruk, og tilbyr nye løsninger for bl.a. video, samt gjør veien til kjøp kortere.

For å møte konkurransen fra de internasjonale gigantene ser vi nå ulike strategier fra de norske mediehusene. Et eksempel på dette er DIAR som er et samarbeid mellom Aller Media og Amedia for å stå bedre rustet i kampen mot Facebook og Google.

 

Er TV døende?

TV fortsetter å miste seere, spesielt i målgrupper under 40 år. Men det er likevel få mediekanaler som evner å samle så mange folk når det er store hendelser, gjerne knyttet til live-sendinger. Men konsumet av levende bilder har helt klart blitt mye mer fragmentert, ikke minst med inntoget av digitale plattformer.

På tross av fallende seing over flere år, opplevde TV-kanalene stabil økende omsetning gjennom store deler av forrige tiår, men for første gang siden finanskrisen så vi en nedgang i omsetning i 2018. Denne utvikling fortsetter også i 2019 med en nedgang på 5,1 % (IRM).

For å demme opp for fallende seing og reklameomsetning på lineær TV, satser alle TV husene knallhardt i strømmemarkedet. De er ikke de eneste som ønsker å bygge en sterk posisjon i dette markedet og møter tøff konkurranse fra alle ender av verdikjeden. Listen over ulike tjenester inkluderer nå Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV +, HBO Nordic, NRK TV, Sumo, Viaplay, Dplay, T-We, Strim m.fl.

 

Hva med radio?

Etter slukkingen av FM-nettet i 2017, så man umiddelbart et fall både i lytting og reklameomsetning. Til tross for at lyttingen nå mer eller mindre er tilbake på samme nivå som før slukkingen, opplever radiokanalene en videre nedgang på 8,6 % også i 2019 (IRM).

Med fremveksten av både smarthøyttalere og podkast står lyd likevel sterkere enn noen gang, og flere av radiokanalene er med på denne utviklingen. Du kan lese mer om utviklingen av podkast og annonsering her.

 

Film er best på kino

Etter å ha hatt overraskende stabile (og til dels økende) besøkstall i mange år, opplevde kino noen utfordringer med besøket i 2019. Kinobesøket er ned rundt 7 %. Kanalen har likevel økt omsetningen med 9 % (IRM). Mange, både forbrukerne og annonsører, opplever nok fortsatt at film er best på kino.

 

Utendørs – den siste tradisjonelle dekningskanalen?

Blant vekstvinnerne i 2019 finner vi også en annen tradisjonell kanal, nemlig utendørs. Kanalen er en av få dekningskanaler som ikke opplever nedgang i dekning, og har i tillegg vært flinke til å bygge ut nye digitale flater. Dette har falt i smak hos annonsørene og har gitt kanalen en vekst på rundt 6 % i 2019 (IRM).

 

Ønsker du å fordype deg mer i dette? Se siste nytt fra Kantar sin rapport Rikets Medietilstand


Ta kontakt med din rådgiver hos oss dersom du ønsker mer informasjon.

Ikke kunde? Ta kontakt, da vel!