Trygghet ved programmatisk annonsering

Tags:
  • Del:  

I året som har gått har vi holdt presentasjonen «Let’s set things straight» i en rekke fora, bl.a. INMA og Anfo. Formålet med presentasjonen var å klargjøre for en del misforståelser i markedet rundt transparens og trygghet for merkevaren innenfor programmatisk annonsering/digitale mediekjøp.

Spørsmål som «Vi vet ikke hvor vi havner» og «Hvor blir pengene av» har blitt belyst. I Starcom har vi hele tiden hatt fokus på å ha full kontroll med hvor våre kunder havner, og har valgt en helt transparent kjøpsmetodikk, slik at du som kunde til enhver tid kan ha oversikt over dine annonser på nett.

 

Kvalitetssikring av programmatiske kjøp

POM Engine (Premium PrOgrammatic Media Engine): For å sikre best mulig kontroll og kvalitet på programmatiske mediekjøp har vi utviklet en teknologiplattform som blant annet inkluderer markedets strengeste og automatiserte varslingsrutiner for å sikre trygghet for din merkevare. Starcom Norge har fått høy anerkjennelse internasjonalt for innovasjonen som er gjort lokalt her i Norge.

POM Engine samler automatisk data fra flere kjøpsplattformer (DSP/Demand Side Platform), gjennom APIer. Dataene lagres og sammenstilles i en database, og er visualisert gjennom dashboards til våre ansatte.

POM Engine tilrettelegger for en mer effektiv og forbedret kjøpsmetodikk og analyser, blant annet:

  • Transparens rundt hvor annonsører havner

På åpen børs er det mulig å kjøpe annonser på over 30 000 nettsider, som betyr at annonsører kan eksponeres i useriøse eller kontroversielle kontekster. For våre annonsører begrenser vi mediekjøpet til 460 kontrollerte nettsider, og har definert en liste («whitelist») med norske, pålitelige og sikre nettsider. Våre kunder har fullt innsyn i denne listen.

  • Automatiske varslinger dersom manuelle feil skulle forekomme

Våre ansatte blir automatisk varslet ved avvik på budsjetter, annonsering utenfor whitelist eller ved avvikende kampanjeinnstillinger slik at vi raskt fanger opp eventuelle manuelle feil.

I tillegg sjekkes og godkjennes alle kampanjer av en annen ansatt før den går på luften.

  • Analyse av mediedata

Alle som jobber med programmatiske mediekjøp har enkel tilgang til kampanjerapporter som daglig viser nøkkeltall til bruk for optimalisering og effektivisering.

 

Trygghet for din merkevare i flere kanaler

Automatiske varslinger ved avvik på budsjetter og innstillinger er også implementert på Facebook og YouTube.

Gjennom godt etablerte rutiner og POM Engines funksjonalitet kan du som annonsør føle deg trygg på hvor dine annonser havner, og hvor pengene blir av.

Du kan også lese vår artikkel om brand safety fra juni 2017, som belyser flere av måtene vi sikrer din merkevare på.

 

Ønsker din bedrift å få presentert «Let’s set things straigt», ta gjerne kontakt med din faste kontakt hos Starcom, eller Christine Torp, Director Performance & Digital Planning.