Vi vet hva som fungerer!

Tags:
  • Del:  

De vanskelige spørsmålene i markedsføringsarbeidet

Jobber du med markedsføring og merkevarebygging kjenner du deg sikkert igjen i disse spørsmålene:

Hvor mye skal vi investere for å oppnå målsetningene våre? Hvor bør vi investere reklamebudsjettet, og hva kan vi forvente av effekter basert på disse investeringene? Er tradisjonelle kanaler fremdeles relevant å inkludere i markedsmiksen? Fungerer rene digitale kampanjer?

Som mediebyrå og rådgivere er det vår oppgave å hjelpe dere å komme frem til gode svar på disse spørsmålene.

Effekt: Aggregert læring er nøkkelen

Siden 2011 har Starcom samlet store mengder data fra kampanjemålinger i en egen benchmarkdatabase. Vi har gjort statistiske analyser på disse dataene, for å finne ut hva som driver effekt, og kan enkelt peke på hvilke investeringsnivåer og hvilken kanalmiks og –bredde du bør ha for å sikre effekter i en gitt målgruppe eller kategori. I tillegg kan vi også si noe om hva slags type innhold og kommunikasjon som funger. Alt i alt vet vi altså mye om hva som faktisk driver effekt for merkevarer, og hvilke faktorer som må adresseres for å lykkes.

Effektivitet: Data gjort tilgjengelig

For å sikre brukervennlighet og tilgjengeliggjøring av all denne dataen, har vi bygget en interaktiv plattform som samler dette rike datasettet. Dette gjør at alle som jobber med kampanjeplanlegging har tilgang til data, visualisering og egne nedbrytninger. Hver dag. En effektivisering av strategi- og kampanjearbeidet som sikrer at våre kunder får mer igjen for sine investeringer.