5 kjappe fra en markedssjef: Takeda

Tags:
  • Del:  

Vi har tatt en prat med markedssjefen i Takeda Norge, Camilla R. Borander.


– Dere var en av vinnerne i årets ANFO Effekt, med en ny kampanje for Nycoplus. Hva  var suksessfaktoren?

– Vi var veldig opptatt av å ta vare på merkevareplattformen vår «Viten om vitaminer» – men samtidig så vi at det var på tide å fornye den visuelle kommunikasjonen.

Gjennom et tett og godt samarbeid med byråene våre (Starcom og New Work), som kjenner oss godt og deler en forståelse for merkevaren, utfordret de oss med nye ideer, og sammen kom vi frem til gode løsninger.

– Dere har over flere år vridd mediemiksen over til digitale kanaler, og bruker i dag ikke TV. Hva er hovedgrunnen til dette – og hvordan slår det ut på effekt?

– Med begrensede midler til markedsføring, har vi stor fokus på å måle hva som fungerer best, for å sikre at vi blir mest mulig synlig og relevant for målgruppene våre.

Vi har sett at både radio og digitale plattformer gir oss god dekning til en meget kostnadseffektiv pris. Og spesielt digitale kanaler gir oss en mulighet til dialog med kundene våre, som gir økt innsikt, slik at vi kan optimalisere kundeopplevelsen, skape engasjement og bygge substans gjennom godt innhold.

Og – vi ser at det fungerer: over tid har alle parametere økt; fra merkekjennskap, til at vi øker vår andel i kategorien og bidrar med kategorivekst.

– Dere er grundige i markedsarbeidet, og flinke til å sette tydelige, langsiktige mål – og så måle markedsaktivitetene opp mot disse. Hvordan balanserer dere dette opp mot mer kortsiktig ROI-fokus?  

– Vi har over tid jobbet systematisk med dette, og som legemiddelaktør er vi opptatt av å måle og dokumentere, slik at vi har faglige gode grunner for de valgene vi gjør.

Det handler om å finne en god balanse mellom merkevarebygging og mer kortsiktige tiltak. Fordi vi jobber så systematisk, opplever vi også at markedsavdelingen har stor tillit og støtte internt.

– Har dere noen prinsipper dere jobber etter, for å kunne foreta de rette prioriteringene?

– Vi er som sagt opptatt av å måle og dokumentere, slik at vi kan gjøre mer av det som fungerer.

Og alt vi gjør, har som mål å sette forbruker i sentrum!

Derfor er det å ha god innsikt kritisk, og at vi sikrer at alle aktiviteter støtter opp under merkevareplattformen, og gir verdi både for forbruker og oss. Samtidig er vi også opptatt av å teste nye ting, som kanskje ikke alltid fungerer, men som gir ny innsikt og nyttig læring.

– Hvordan ser du på samarbeidet med Starcom? Hva er verdien for deg i å jobbe med et mediebyrå?

– Det viktigste for oss, er at vi ser på Starcom som en verdifull partner, som innehar en kompetanse vi selv ikke sitter på.

Det handler om mye mer enn å booke noen kampanjer; Starcom kjenner oss godt, forstår forretningen vår og hva vi ønsker å oppnå.

De tør å utfordre oss, og kommer med forslag til hvordan vi kan gjøre ting annerledes og  teste ut nye muligheter.

Portrettfoto Camilla R Borander, markedssjef Takeda Norge
Camilla R. Borander, markedssjef i Takeda Norge