Bredere tjenester og sterk spisskompetanse med «Power of One»

Tags:
  • Del:  

Hver for oss er vi bra – sammen blir vi enda bedre! Starcom, som del av Publicis Groupe, vil sammen med de andre Publicis-byråene i Norge forene krefter. Vi kaller det for «Power of One». Men pust ut: Starcom skal fortsatt være Starcom.

De norske Publicis-byråene (Starcom, New Work, Zenith, Kitchen, MSL) vil bestå, med kundeporteføljer, unike fagmiljøer, ledelse og kultur. «Power of One» handler mest om å utveksle kompetanse på tvers av miljøene. Men, det handler også om å lettere kunne tilby et bredere spekter av tjenester – fortsatt med den sterke spisskompetansen våre kunder kjenner oss for.

Transformasjon er drivkraften

Digitalisering har skapt, og fortsetter å skape, endring i så godt som alle bransjer. For at vi skal kunne vedvare å være kundenes partner i denne transformasjonen, er Publicis i gang med en selv – det innebærer å bryte ned siloene og jobbe mer på tvers. Både av kompetansemiljøer, tjenesteområder og lokasjoner. Det skapes en fremtidsrettet organisasjon, som ikke bare skal takle endringer, men være med på å drive de i riktig retning.

En annen brikke i Publicis’ strategi for å posisjonere seg i markedet er Marcel, en plattform for samarbeid basert på blant annet kunstig intelligens (AI). Plattformen ble lansert på Cannes-festivalen tidligere i år, og skal gjøre det enkelt og effektivt å dele kunnskap uavhengig av geografi og landegrenser.

Mer kompleksitet fordrer enkelthet

Nye markedskrav de senere årene har gjort at byråene har utviklet stadig mer overlappende tjenester. Teknologi, i tillegg til strategisk kompetanse og kreativitet, har blitt en sentral driver innen alle fagområder.

—Kundene våre etterspør både mer helhetlig rådgivning og spisskompetanse til hver enkelt oppgave. Ved å samle kompetanse og tjenester som tradisjonelt har levert i silo, gjør vi det enklere å forholde seg til byråsamarbeidet.
Peder Mittet

Samordning av kompetanse, teknologi og ressurser på tvers av byråene og fagområdene vil styrke hvert enkelt byrå. Det vil også tilrettelegge for team med nye sammensetninger – i enda større grad enn i dag – basert på behov. Vi som byrå vil kunne levere enda mer fleksible løsninger, skreddersydd til kundene.

Kraftfulle miljøer styrkes ytterligere

I tillegg til å samordne kompetanse og ressurser på tvers av de fem norske byråene, får vi tilgang til Sapient sine tjenester og kunnskap. Publicis.Sapient er verdensledende på teknologisiden, og har tre kontorer i Sverige som vi kan samarbeide tett med.

—Vi har et godt utgangspunkt for Power of One i Norge. Hver for oss har vi allerede skapt sterk vekst, kompetente miljøer og ikke minst gode resultater for kundene våre gjennom mange år. Ved å la disse miljøene jobbe sømløst sammen er vi sikre på at kommer til å akselerere utviklingen i kompetanse hos hver og en av oss, og gjøre oss til en enda bedre samarbeidspartner i de relasjonene vi allerede har.
Haakon Dahl

Markedsposisjonene, den unike kompetansen og erfaringene hvert enkelt av byråene allerede har, kombinert med Sapient på teknologi- og utviklingssiden, vil til sammen gjøre Power of One til et av de mest kraftfulle miljøene i bransjen, og til en enda mer attraktiv og utviklende arbeidsplass.


Bildet øverst (fra venstre): Peder Mittet, Ingrid Holstad (begge Publicis Media) og Haakon Dahl (Kitchen) utgjør styringsgruppen for Publicis Groupe i Norge.


Organiseringen av Power of One

Selve samordningen gjøres ved at hvert land får en felles styringsgruppe på tvers av byråene. I Norge består styringsgruppen til Publicis Groupe Norway av Peder Mittet (CEO), Ingrid Holstad (CFO) og Haakon Dahl (CCO). De fortsetter samtidig i sine nåværende roller.

De fem byråene i Norge hadde i 2017 til sammen 169 ansatte og byråinntekt på 221 MNOK.

Du kan lese pressemeldingen fra Publicis Groupe her.

Kort om byråene

Starcom og Kitchen er klasseledende innen sine felt (hhv. mediebyrå og reklame), mens Zenith, New Work og MSL er utfordrerbyråer innen hhv. e-handel, datadrevet kreativitet og PR.