Kan kunstig intelligens gi bedre avkastning på medieinvesteringene?

Tags:
  • Del:  

Et nytt produkt basert på kunstig intelligens (KI / AI) fra Publicis løser en av de største paradoksene innenfor programmatisk annonsering:
Automatiserte mediekjøp gjør det vanskeligere enn noen gang å levere de beste resultatene.

 

En endret hverdag krever nye måter å løse oppgaver på

Kjerneoppgaven til et mediebyrå er å maksimere avkastningen av markedsbudsjettene til kundene. I takt med endringer i mediemarkedet har forutsetningene for å løse oppgaven endret seg. Vi har gått fra å annonsere i tradisjonelle kanaler med listepriser, statiske medieplaner og annonser, til digitale kanaler med auksjonskjøp, løpende optimalisering og dynamisk innhold skreddersydd til hver målgruppe. Når arbeidshverdagen er endret i så stor grad, må arbeidsmetodikken moderniseres.

Et av de mest spennende produktene vi har utviklet

Publicis Groupe Norge har over lang tid bygget opp en avdeling for data, teknologi og innsikt: Publicis Drive. Her sitter også et utviklingsteam som er unikt i bransjen. Vi ga dette teamet en utfordring: «Hvordan kan vi garantere annonsører optimal forvaltning av deres programmatiske budsjetter?». Kunstig intelligens ble svaret – koblet med innsikt fra våre programmatiske spesialister. Resultatet er en av de mest spennende produktnyhetene vi har utviklet noen gang: AI Budget Optimizer.

AI Budget Optimizer (AIBO), er en virtuell assistent som sørger for at fordelingen av det programmatiske kampanjebudsjettet alltid er optimal. Men i motsetning til andre virtuelle assistenter jobber ikke AIBO i vakuum – det er en integrert del av operativsystemet vårt, Publicis Cortex.

Kunstig intelligens + menneskelig skjønn gir svært gode resultater

Ved å integrere AIBO med operativsystemet Cortex, kan de programmatiske spesialistene instruere AIBO i hvilke regler den må forholde seg til og hvilke medie-KPIer den skal optimalisere mot. AIBO forteller også Cortex hvilke endringer den gjør og hvorfor den gjør det. Samtidig dokumenteres alle kampanjeendringer på 1 sted for læring og kvalitetssikring.

Integrasjonen lar oss tilføre noe all kunstig intelligens mangler: Menneskelig skjønn.

Vi har allerede testet AIBOs evne til å løse den initiale utfordringen og ble overrasket over hvor gode resultatene faktisk var: Testene viste resultatforbedringer i hundretusenkronersklassen, og konsistent bedre resultater enn hva et menneske er i stand til å gjøre.

Maskinene gjør ikke spesialistene overflødige

Endringene i mediemarkedet er langt på vei drevet av teknologi som gjør det mulig å kjøpe og optimalisere medier i sanntid; noen omtaler det som automatisert kjøp av media. Det er en sannhet med modifikasjoner: Programmatiske kjøp har gjort det enklere og raskere å kjøpe digitale annonser mot segmentert målgrupper, men i motsetning til inntrykket man kan sitte igjen med, er det ikke automatiske mediekjøp hvor mediespesialister trykker på en knapp og lar maskinene gjøre resten.

Suksess fordrer fortsatt like mye arbeid som tidligere – om ikke mer – men mediespesialistens rolle har endret seg fra å bruke mye tid på relativt enkle oppgaver som koordinering og booking, til å handle langt mer om å forstå systemer, data og analyse.

Målet er alltid å forvalte annonsørenes budsjetter på tvers av kjøpstaktikker og plattformer for å maksimere avkastningen på medieinvesteringene deres. Med AIBO vil ikke spesialistene bli overflødige. Snarere tvert imot – nå får de muligheten til å bruke tiden sin på mer av det som gir enda bedre resultater.

 


Vil du vite mer?

Publicis Drive samler kompetanse på tvers av performance marketing, teknologi, analyse, research og innsikt. Gjennom å kombinere lokal erfaring og kunnskap, med global kompetanse innenfor teknologi, data og markedsføring i en og samme avdeling fjerner vi siloene og tilbyr løsninger som er skreddersydd det norske markedet og norske annonsørers behov. Snakk med din kontaktperson i Starcom eller ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om hva Publicis Drive kan løse for deg, eller hvis du vil ha mer informasjon om AIBO.