Landbruksbedriftene velger Starcom

Tags:
  • Del:  

Landbruksbedriftene har nå underskrevet kontrakt med Starcom som blir deres nye mediebyrå fra nyttår. Dette ble resultatet av en grundig byråkonkurranse gjennom første halvår i 2021. Avtalen har de siste 11 årene ligget hos Mediacom og GroupM og omfatter medierådgivning og -kjøp for mer enn 10 norske landbruksaktører. Den er dermed en av de største avtalene i det norske medierådgivnings-markedet.

– Etter et langt og suksessfullt samarbeid var tiden inne for å gå ut og teste markedet. Når man har så store avtaler, må man med jevne mellomrom gjøre en vurdering og kartlegge hvilke muligheter man har. Etter en omfattende prosess og helhetlig vurdering konkluderte vi med at tiden nå er inne for bytte av mediebyrå og valget falt på Starcom, sier Ida Berg Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

– Valget var et resultat av en byråkonkurranse der også Mediacom var med i konkurransen til siste slutt. De leverte meget godt hele veien og har vært en god samarbeidspartner i lang tid. Likevel falt valget til slutt på Starcom som samlet sett best vil løse de utfordringene vi ser for oss i årene som kommer, og skape mest verdi for våre eiere/prinsipaler totalt sett, forsetter Berg Hauge.

Store og små aktører

Landbruksbedriftene er et samarbeid mellom små og store aktører innen norsk landbruk, der de største i grupperingene er TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og Fjordland, i tillegg til en del mindre landbruksaktører og opplysningskontorer. Den nye avtalen trer i kraft fra nyttår, og frem til da er det Mediacom og GroupM som håndterer medierådgivning og -kjøp som før.

Landbruksbedriftene representerer noen av Norges mest anerkjente merkevarer, en del av vår historie, verdier og kulturarv.

– Det er en enorm tillitserklæring og et kvalitetsstempel å få Landbruksbedriftene som kunder. De representerer noen av Norges mest anerkjente merkevarer, en del av vår historie, verdier og kulturarv. De utgjør et svært kompetent markedsføringsmiljø, som nå skal videreforedle sin vekstreise og hvor de sammen med strategiske partnere skal bygge for fremtiden.

Jeg er utrolig stolt og glad på vegne av et stort og sammensatt team, både fra Starcom og andre deler av Publicis, som har levert hele veien fra strategi, kreativitet, effektivitet og automasjon. Vi gleder oss stort til å bli en strategisk og operativ partner for Landbruksbedriftene, sier Camilla Halleraker, byråleder i Starcom.

– Vi ble imponert over hvordan Starcom besvarte de ulike utfordringene, både strategisk og operativt. De viste stor innlevelse og kreativitet i form og innhold, og demonstrerte godt hvordan de vil skape effektive arbeidsdager og verdifulle leveranser for Landbruksbedriftene i årene som kommer avslutter Ida Berg Hauge.

 

Landbruksbedriftene består av Diplom-IS, Felleskjøpet Agri, Fjordland, Grønt Punkt Norge, Hoff, Honningcentralen, Stiftelsen Norsk Mat, Nortura, Opplysningskontoret for frukt og grønt, Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og TINE.


Saken har også blitt omtalt på Kampanje (abonnement):
Starcom overtar gigantavtale med landbruket: En av de største på markedet