Lanserer egenutviklet premiumprodukt for annonsørinnhold

Tags:
  • Del:  

Power of One utfordrer mediehusenes annonsørprodukter: – Dette er en liten revolusjon!

Publicis Groupe i Norge gjør alvor av å slå sammen fagmiljøene. Med et egenutviklet premiumprodukt for native advertising utfordrer vi mediehusenes produksjon og distribusjon av annonsørinnhold.

Det er snaue seks månedene siden det ble kjent at Publicis Groupe slår sammen sine norske byråer Kitchen, Starcom, Zenith, MSL og New Work i en allianse som har fått navnet Power of One. Nå slipper byrågruppen et nyutviklet produkt i markedet som utfordrer dagens tilbud innenfor innholdsmarkedsføring slik det i dag leveres av ulike mediehus.

– Markedet for innholdsmarkedsføring modnes, og vi har lenge kjent på at mediehusenes tilbud ikke har vært verken godt nok eller optimalt distribusjonsmessig. Dagens tilbud er i stor grad låst til det enkelte mediehus med de begrensningene det innebærer, og fra et annonsørperspektiv er det ønskelig å utfordre dette.

Ved å sette sammen et tverrfaglig lag av eksperter som behersker både innholdsproduksjon, teknologi og distribusjon, har vi skreddersydd en løsning som møter kundenes behov. Vi kaller produktet Content@Scale, sier leder for Publicis-byråene i Norge, Peder Mittet.

 

Skal redefinere innholdsmarkedsføring

Maria Egeland er Head of Content for produktet, og leder en gjeng av erfarne journalister som står for innholdsproduksjonen.

– Vi vet at kunder ønsker synlighet på de store medienes annonseflater, men vi har lenge anbefalt dem å ta et større eierskap til både innhold, distribusjon og data.

Ettersom mediehusene stort sett opererer med høye grensemurer mot hverandre, må du som kunde gjøre hele jobben på nytt hver gang du vil ha synlighet på en ny medieflate. Med Content@Scale er derimot utgangspunktet alltid at kunden eier både innhold, data og distribusjonen selv, forteller Egeland.

Hun ser også et behov for høyere kvalitet når det kommer til innholdsmarkedsføring.

– Med Content@Scale skal vi rett og slett redefinere hva god innholdsmarkedsføring kan være. Her har den redaksjonelle leveransen enormt mye å si for verdien, og vi kjenner tross alt kundene våre best og kan sørge for den strategiske forankringen.

Dessverre ser vi altfor ofte innsiktsløs innholdsmarkedsføring som er preget av hastverksarbeid, overdreven bruk av klikkbait, svake koblinger mellom annonsør og tema, generiske vinklinger, eller rett og slett useriøst innhold som er bygget på konstruerte fakta, sier Egeland.

Content@Scale – en liten revolusjon

Det nye Publicis-produktet kombinerer premium innholdsproduksjon med premium distribusjon – en modell som gjør det mulig å utnytte data for å kjøpe medieplasseringer programmatisk, og plassere native-annonser på tvers av alle de største mediehusene og nettstedene i Norge.

– Med dette er vi de første som tilbyr en fullskala native-løsning hvor vi treffer målgruppene mye mer presist og uavhengig av mediehus. Det er ikke mindre enn en liten revolusjon, sier Christine Torp, som er direktør for Performance i Publicis Media.

– Ikke bare kan vi distribuere på tvers av mediehus slik at vi faktisk når målgruppene mest mulig effektivt. Vår dynamiske annonseteknologi tilpasser automatisk materiellet til ulike nyhetssteder innenfor deres respektive kravspesifikasjoner, og vi får det til å se pent ut.

Vi kan også bruke data for å øke relevansen på innholdet for ulike målgrupper ved å optimalisere inngangene og segmentere på en rekke intensjonsbaserte parametere, forteller Torp.

Et stort Power of One-team har jobbet intensivt for å få teknologien og gjennomføringen av Content@Scale på plass. De første kundene er allerede i gang.


På bildet øverst:
Christine Torp, Patric Ligner, Maria Egeland, Peder Mittet, Lise Marie Mørkved, Haakon Dahl

Logo for Content@Scale fra Publicis

Om Publicis Groupe

Publicis Groupe er en av Norges ledende byrågrupperinger med over 170 ansatte som jobber i byråene Starcom, Zenith, Kitchen, New Work, MSL og Sapient. Globalt er Publicis representert i 130 land og har 80.000 ansatte.

Vi er kjent for å være nyskapende og faglig sterke innenfor våre kjerneområder strategisk rådgivning, teknologi, kreativitet og innhold. Hvert av byråene jobber med flere av Norges mest toneangivende kunder, både hver for seg og sammen som én gruppe gjennom det vi kaller for ”Power of One”.

Relaterte artikler:

Forener krefter i Power of One

Nettavisen fronter annonsørinnhold om studiner som søker sex med eldre menn (ekstern link, Kampanje)