Virker reklame? Effektboken 2 er her

Tags:
  • Del:  

Spørsmålet om hvordan vi kan vite om reklame fungerer, er ikke nytt. I dagens komplekse mediehverdag er riktignok problemstillingene rundt effektiviteten til kommunikasjon og reklame noe annonsører i større grad er opptatt av enn tidligere. Så hva er effektiv reklame? Effektboken gir deg 10 grunnregler for effektiv kommunikasjon.

Effektboken, skrevet av Espen Haugen og Anders Erikson fra reklamebyrået Kitchen, ble utgitt første gang i 2017. Nå, i mars 2019, har en ny versjon av boken sett dagens lys. Denne utgivelsen har blitt oppdatert med nye funn og caser, og med bidrag fra Starcom og byråene i Publicis-gruppen (Power of One).

De ti reglene for effektiv kommunikasjon

Hvordan kan forfatterne si at dette er reklame som virker? Kort oppsummert har de samlet kunnskap basert på internasjonal bestepraksis. Det er deretter validert med norske funn, ved å se på de mest prisvinnende kampanjene i Norge i perioden 2008–2018. Forfatterne har også hatt samtaler med norske annonsører, medier, andre bransjeaktører, akademikere og ANFO.

Basert på funnene ut i fra alt dette, har de ti grunnreglene for effektiv kommunikasjon sprunget frem. De starter med viktigheten av å sette tydelige mål, og ender med målinger. Helt grunnleggende elementer for å kunne si om reklame fungerer.

NYHET 2020: Nå kan du også lære effekt via nettkurs!

 


Er ditt firma kunde av oss, vil dere motta boken fysisk. Effektboken kan også lastes ned her ved å registrere deg.

Vi håper du finner at det er nyttig lesing, og at vi kan ha gode diskusjoner fremover om hvordan vi best kan bidra til vekst for din merkevare!

Se også artikkelen Markedsføring virker – og er en smart forretningsmessig investering, som er basert på en ny rapport fra konsulentselskapene Ebiquity og Gain Theory.


Power of One består av fem byråer fra Publicis-gruppen:

Reklamebyrået Kitchen, mediebyråene Starcom og Zenith, kommunikasjonsbyrået MSL og teknologi- og utviklingsbyrået Publicis.Sapient (med sine kontorer i Sverige).

Power of One logo i gull, byrålogoer i sort under: Kitchen, New Work, Publicis.Sapient, Starcom, Zenith, MSL