Tjenester

Starcom er et fullservice mediebyrå

Som fullservice mediebyrå leverer alt fra data og innsikt om markedet, merkevare og konkurransesituasjon samt vekstmålgrupper, til merkevare-, kommunikasjons- og mediestrategi og investeringsanalyser.
Forhandlinger og innkjøp på tvers av alle medieflater, samt solid og feilfri implementering er en naturlig del av leveransen. Vi er opptatt av å sikre læring for alle involverte parter, og har derfor et solid miljø for analyse og effektmålinger. Vi legger også stor vekt på innhold og kreativitet, og dette er godt integrert i det arbeidet vi gjør for våre kunder.

Organisert i tverrfaglige kundeteam, med solid støtte fra fagressurser i matrisen

I Starcom har vi alltid satt kunden i sentrum, og jobbet integrert på tvers av alle kanaler og plattformer. Derfor er vi organisert i tverrfaglige kundeteam, hvor alle sitter samlet rundt samme bord med ansvar for samme kunde. Kundeteamene består av kundeledere som sikrer god, strategisk rådgiving og helhetlige perspektiver, samt spesialister innen alle kanaler.

Kundeteamene leverer fullt integrert mediestrategi på tvers av alle kanaler, medieplanlegging, optimalisering, medieinnkjøp og forhandlinger, rapportering og evaluering/læring.
Teamene støttes i tillegg av markedets fremste fagressurser organisert i tre matrisefunksjoner:

Publicis GROW

Vår avdeling for forretningsutvikling, strategi og innsikt, fra merkevare til driveranalyser og segmentering, målgrupper og kommunikasjonsstrategi.

Publicis DRIVE

Vår avdeling innen data, analyse og innsikt, samt prestasjonsbasert, datadrevet markedsføring; fagområder som henger tett sammen i et stadig mer datadrevet og teknologistøttet økosystem.

Publicis SHIFT

Vår avdeling for innholdsproduksjon, inkl. datadrevet dynamisk innhold, innhold til kundenes egne kanaler, community management, samt annen kreativ idéutvikling.

Starcom sine hovedvirksomhetsområder – kort oversikt

En komplett meny med «state of the art» tjenester, som skreddersys etter hver enkelt kundes behov:

Tjenesteoversikt: Innsikt - Strategi - Innhold - Media - Aktivering - Læring og analyse

 

Våre tjenester gir resultater

Opp gjennom årene har vi vunnet flere priser med jobber for våre kunder, både i Norge og internasjonalt. Ta en kikk på noen av våre caser fra de siste år.