Tjenester

Starcom er en del av et av verdens største kommunikasjons-/mediebyrånettverk, Publicis Media, med nærmere 300 kontorer globalt. Som mediebyrå jobber vi med innovasjon, kompetanse og produktutvikling både lokalt i Norge og i samarbeid med nettverket.

Våre kundeteam har støtte av fem fagavdelinger, organisert i matrise for å sikre integrasjon mellom fagfelt og en helhetlig leveranse til deg som kunde. Våre fagavdelinger er også tett koblet opp mot sine respektive globale fagmiljøer i nettverket, som gir tilgang til både kompetanse og unike verktøy.

I Norge har vi følgende spesialiserte fagområder:

Content & Creative

Vårt Content&Creative-team teller 10 personer, og jobber i grensesnittet mellom kreativitet, teknologi og media. Teamet består av rådgivere, kreatører, digital spisskompetanse og prosjektledere, som jobber i tett samarbeid med andre fagressurser i Starcom. Løsningene som utvikles bygger på dyp innsikt i mediekanalene og nærhet til data, som gjør oss i stand til å teste og lære løpende. På denne måten sikrer vi tett samhandling mellom strategi, innhold og budskapsdistribusjon. Vårt Content&Creative-team jobber blant annet med: • Idéutvikling og digital produksjon • Sosiale medier, fra strategi til idé, innholdsproduksjon og drift • Dynamisk innhold til programmatiske annonsekjøp • Mediepartnerskap • Markeds-PR, produktplassering og events

Data & Innsikt

Vårt data- og innsiktsteam kombinerer klassisk kvantitativ og kvalitativ analysekompetanse med bransjens ledende kompetanse innen digital dataanalyse og statistisk modellering. Vi har de siste årene målrettet bygget opp en avdeling med unik kompetanse, herunder PhD-kvalifikasjoner og dataingeniører, for å være i stand til å tilby ledende tjenester innen avansert dataanalyse. Målet er å sikre riktig beslutningsunderlag og innsikt som grunnlag for smarte valg av kommunikasjons- og mediestrategi. Vår lokale kompetanse og Starcoms globale nettverk sikrer at vi har tilgang på “cutting edge” data og teknologi for å levere hurtig, effektivt og med fokus på å skape resultater for våre kunder. Tjenestene til vårt Data&Innsiktsteam inkluderer blant annet: • Markeds- og merkevareanalyse • Multi-Touch Attribusjonsmodellering • Statistisk modellert scenarioplanlegging • Investeringsanalyser • Kommunikasjons- og kampanjetesting • Sanntidsrapportering i online dashboard

Investering og innkjøp

Vår ekspertise innen medieinvesteringer og innkjøp ledes av vår Buying Director, og jobber på tvers av selskapet for å identifisere og skape kundeverdi gjennom systematiske medieforhandlinger og partnerskap med sentrale norske og internasjonale mediehus. Som en aktiv forvalter av våre kunders medieinvesteringer, er vi opptatt av gode rutiner for innkjøp, transparens i alle transaksjoner og innsyn i alle transaksjoner for våre kunder.

Performance

Vi har over de siste årene bygget opp et av landets sterkeste fagmiljøer innen performance marketing, med spesielt fokus på søkemotormarkedsføring, søkemotoroptimalisering, programmatisk mediekjøp og reklame i sosiale medier. Vårt performance team jobber helintegrert med våre kundeteam, da prestasjonsbasert markedsføring de senere årene har blitt en sentral del av markedsplanen til de fleste av våre kunder. I tillegg til vårt lokale team, har vi en strategisk allianse med Convonix i Mumbai, som er verdensledende innenfor medieteknologi og prestasjonsbasert markedsføring. Vi er også sertifisert Google Premier Partner og Google Analytics Certified Partner.

Strategi

Vi har etablert et team av senior strategiske ressurser, som jobber på tvers av våre kundeteam med å tilføre strategisk tenking av ypperste klasse. Våre strateger jobber med våre kunder for å tilføre verdi utover kommunikasjons- og mediestrategi, gjennom også å bidra til kommersiell innovasjon og utvikling. Målet med vår satsning på senior strategisk kompetanse, er å være våre kunders viktigste strategiske marketingpartner og aktivt bidra til videreutvikling og vekst. Våre strateger jobber typisk med: • Merkevarestrategi • Kommunikasjonsplanlegging • Kommunikasjons- og mediestrategi